Careers

Personalista

Pracovní náplň:

kompletní zajištění náboru a příjmu nových zaměstnanců v prostředí mezinárodní organizace

administrativní a odborná podpora zaměstnancům v českém a anglickém jazyce

odpovědnost za vedení personální administrativy včetně komunikace s orgány státní správy (OSSZ, ÚP), evidence docházky atd.

úzká spolupráce se mzdovou účetní, příprava podkladů pro mzdy a zaměstnanecké benefity

HR reporting, práce s interním personálním a mzdovým systémem Elanor Global Java Edition/EGJE

podíl na ostatních činnostech v personální oblasti

 

Požadujeme

SŠ/VŠ vzdělání

zkušenosti s personální agendou

 zkušenosti se zaměstnáváním cizinců a vysíláním zaměstnanců do ciziny

komunikační znalost angličtiny znalost práce v MS Office

samostatnost, důslednost, systematičnost, organizační schopnosti

Nabízíme:

pestrou a dynamickou práci

samostatnou agendu, která je zároveň propojená s finančním a jinými odděleními

každodenní používání angličtiny

příjemné multikulturní pracovní prostředí v centru Prahy


Nástup 1. 1. 2020
Svůj životopis v českém a anglickém jazyce a krátký motivační dopis v anglickém jazyce zasílejte do 7.12.2019 na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

informujme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Národohospodářský  ústav AV ČR, v.v.i. zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvedenou pozici.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 2 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. Dále Vás informujeme, že máte právo: na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

We inform you that Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. (The Economics Institute of the Czech Academy of Sciences) will process your personal data for the purposes of selecting a suitable employee and arranging an employment contract. We will only process your personal data to the extent necessary for the implementation of measures involving mutual negotiations and evaluation by our institute prior to arranging an employment contract. We will only process your personal data for the duration of the selection process, which will not exceed two months. When processing your personal data, we will provide sufficient protection and will not share it with any other legal or natural persons. We also inform you that you have the following rights with respect to your personal data: right of access, correction, deletion, and restriction of processing.

.